Hướng dẫn máy dò kim loại được sử dụng trong ngành dược phẩm

Máy dò kim loại được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm để phát hiện sự nhiễm kim loại trong các sản phẩm hoặc bao bì. Sự ô nhiễm kim loại có thể xảy ra trong thực phẩm và dược phẩm do sự hiện diện của các mảnh hoặc thành phần… Continue reading Hướng dẫn máy dò kim loại được sử dụng trong ngành dược phẩm